„Hristos împărtăşit copiilor” si „Alege Scoala"

      

        La venirea în parohie, acum 7 ani, având experienţa anilor de profesorat, mi-am dorit ca una dintre priorităţile pastorale să fie grija faţă de cei mai tineri dintre credincioşii parohiei, şi anume copiii. Astfel, începând cu anul 2007, am iniţiat „Ora de rugăciune şi învăţătură cu copii”.

        Reacţia copiilor şi a părinţilor a fost una extrem de favorabilă, întâlnirile având loc în fiecare sâmbătă după-amiază, la biserică sau la biroul parohial. Activităţile erau structurate atunci pe trei nivele. Prima parte a programului o reprezenta citirea de către copii a Rugăciunii de Seară, a doua parte o constituia efectuarea unei scurte explicări a textului Evangheliei de a doua zi, iar a treia parte o reprezentau activităţile practice (poezii, cântece, pilde şi povestiri, discuţii libere, s.a.).


         Incepand cu anul 2009, fiind puse la dispoziţia preoţilor din Arhiepiscopia Sibiului Ghidurile catehetice „Hristos împărtăşit copiilor”, întâlnirile de sâmbătă seara au urmat calea sau „metodul” propus de acestea. În anul 2009- 2010 au fost parcurse toate temele, însă ţinând cont de faptul că a trebuit să lucrăm cu copii de vârste diferite (de la clasa I până la clasa a VIII-a) accentul s-a pus mai ales pe partea biblică şi istorică a temelor propuse. În anul catehetic 2010 – 2011 au fost parcurse aceleasi teme, fiind insa aprofundate mai ales aspectele morale şi liturgice ale lecţiilor respective.

     
         Pe parcursul anului 2012 am avut marea bucurie ca la insistentele personale, Primaria  Comunei Arpasu de Jos sa pun la dispozitia Parohiei Ortodox din Nou Roman cladirea fostei Scoli Generale din sat, cladire ce nu mai era folosita de mult timp.  În respectiva locaţie, cu sprijinul Primăriei Arpaşu de  Jos  şi a Şcolii Gimnaziale ‘”Vasile Cucu -  Paltin”’din  Arpaşu de Jos a fost înfiinţat Centru  Cultural – Educaţional pentru Copii şi Tineret “Sfântul Ierarh Andrei Şaguna - Mitropolitul Transilvaniei”


        În acest Centru se desfăşoara acum cursurile catehetice din cadrul proiectului “Hristos împărtăşit copiilor”, activităţile din cadrul proiectului “Alege Şcoala”, se  predau cursurile de pictură in cadrul Cercului de pictură “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, se  fac repetiţile Corului de copii din sat, se ofera gratuit meditaţii la materii scolare, precum şi alte activităţi distractiv – recreative.

        La orele de învăţătură participă elevi din sat şcolarizaţi la Şcoala Generală din Arpaşu de Jos, însă, nu de puţine ori, acestora li s-au adăugat frăţiori mai mici sau mai mari, sau chiar elevi ce la sfârşit de săptămână, au poposit în Nou Român la rude sau bunici.


        Vezi-le, Doamne, tuturor osteneala şi răsplăteşte-le pe măsură !

        Pr. paroh Ivanusca Liviu Florin

Au reînceput cursurile şi activităţile Centrului Cultural Educaţional pentru copii şi TineretÎn clădirea fostei Şcoli Generale din sat, acolo unde a fost amenajat Centrul Cultural – Educaţional pentru copii şi Tineret “Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei” s-au reluat activităţile catehetice cu elevii din sat. Activităţile au loc în fiecare zi de sâmbătă, după amiaza, începând cu ora 15.
Ca o noutate, amintim în această perioadă desfăşurarea cursurilor de pictură pe sticlă, la care de mare folos ne este  ajutorul dat de două dintre fetele din sat: Radu Denisa şi Achim Geanina, elevă la Liceul Pedagogic din Sibiu.
La cursuri sunt aşteptaţi să participe toţi copiii interesaţi, în curând urmând a fi reluate şi cursurile gratuite de limba engleză şi meditaţiile la Limba şi literatura română.
      Pr.paroh Ivănuşcă Liviu Florin

Protocol de colaborare Biserică – Grădiniţă la Nou RomânÎntre Parohia Ortodoxă Nou Român, Grădiniţa cu program normal Nou Român şi Şcoala Gimnazială „Vasile Cucu – Paltin” Arpaşu de Jos a fost semnat un protocol de colaborare pe teme educaţional – culturale. Titlul acestui proiect este chiar îndemnul adresat de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos tuturor părinţilor, din toate timpurile: „LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE !” (Matei 19, 14). 

Argument: Educaţia moral – religioasă este posibilă la o vârstă fragedă, atunci când caracterele sunt în formare; de aici necesitatea ca instruirea şi educarea moral – creştină a copiilor să înceapă încă din grădiniţă. La aceasta trebuie să contribuim cu toţii: părinţii, bunicii, cadrele didactice şi şcoala, preotul şi  comunitatea, societatea în întregimea sa.
Educaţia religioasă începe în familie şi se cere să fie continuată şi în grădiniţă, unde copiii îşi formează deprinderi de conduită şi unde pot să înveţe cum să-şi  manifeste sentimentele morale specifice unui bun creştin. Împreună, Grădiniţa şi Biserica îl pot ajuta pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară.

Prin intermediul acestui parteneriat se doreşte crearea unei punţi de legătură între cunoştinţele asimilate în cadrul procesului instructiv-educativ din grădiniţă şi valorile fundamentale ale moralei creştine transmise în şi prin Biserică.
Adaptate la particularităţile de vârstă ale copiilor, activităţile cuprinse în program urmăresc familiarizarea preşcolarilor cu învăţătura creştin-ortodoxă. Un alt obiectiv constă în a-i deprinde pe copii cu viaţa trăită în şi prin Biserică, acest lucru fiind înlesnit în mare măsură de participarea lor la Sfintele Slujbe şi de primirea Sfintei Împărtăşanii.

Scopul : Educarea copiilor în spiritul valorilor moral - religioase
Obiective specifice:
- dobândirea unor noi cunoştinţe religioase;
- formarea comportamentului moral – religios ;
- cultivarea dorinţei de a face fapte bune;
- cunoaşterea unor obiceiuri specifice sărbătorilor religioase;
- deprinderea copiilor de a-i respecta şi ajuta pe cei bătrâni, bolnavi şi  nevoiaşi
Modalităţi  practice de realizare:
- susţinere unor lecţii cu conţinut religios ( cateheze);
- participarea copiilor la slujbele bisericeşti;
- activităţi practice;
         Durata: - anul şcolar  2013 -2014
Resurse umane: -   copiii din grădiniţă
                           -  preotul paroh
                           -  educatoarea
                           -  părinţii, bunicii. 
Modalităţi de evaluare  :
- analiza activităţilor
       - expoziţii  cu lucrările copiilor
         - serbările  şcolare
„Să dea Bunul Dumnezeu să fie într-un ceas bun!”
Pr.paroh Ivănuşcă Liviu Florin

Drumetie la Poienita
           


            

 Duminică, 21 iulie 2013, împreună cu copiii din parohia noastră, am realizat o drumeţie până în satul vecin, Poieniţa. Profitând de vremea minunată de afară nu mai puţin de 21 de micuţi ni s-au alăturat în această ieşire în natură, prilej de socializare şi destindere.
Plecarea s-a făcut din faţa Centrului cultural educaţional pentru copii şi Tineret „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei”. Distanţa de  2, 5 km dintre cele două sate a fost parcursă pe jos, drumeţia fiind o mişcare în aer liber care ne solicită şi ne fortifică trupul.
Odată ajunşi în sat, copiii au fost întâmpinaţi cu căldură de localnici, fiind vizitate mai apoi cele două locaşuri de cult. Parohia Poieniţa este păstorită de preotul Vasile Davidoiu, care prin strădania sa şi cu ajutorul puţinilor credincioşi rămaşi în sat ( aprox 15 – 20 persoane) a pornit în anii din urmă ample lucrări de renovare a  celor două biserici din sat.
A fost vizitat mai întâi şantierul bisericii din jos, ale cărui lucrări sunt avansate, aflându-se acum la stadiu de executare a picturii. Copiilor li s-a prezentat istoria  respectivului locaş  de cult, cu toţii arătându-se impresionaţi de frumuseţea icoanelor realizate pe pereţi, cei din sat exprimându-şi speranţa ca anul viitor sfântul locaş de cult să fie resfinţit de unul din ierarhii de la Sibiu.
A fost vizitată şi cea de-a doua biserică, la care se slujeşte în mod curent, unul dintre locuitorii satului prezentându-ne pe scurt istoria localităţii. Am rostit apoi o scurtă rugăciune în comun, iar după o scurtă perioadă de odihnire am plecat pe drumul spre casă.
Am ajuns cu bine cu toţii acasă, ceva mai obosiţi, dar cu un bagaj nou de cunoştinţe şi fericiţi că am văzut lucruri noi şi ne-am făcut prieteni noi.
Pr. Ivănuşcă Liviu Florin

Spectacol de dansuri la Nou Român
Luni, 24 iunie 2013, a doua zi de Rusalii, şi totodată, zi închinată prăznuirii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, în căminul Cultural din Nou Român a avut loc un extraordinar spectacol de dansuri tradiţionale susţinut de ansamblul de dansuri populare al Şcolii gimnaziale „Viorel Cucu Paltin” din Arpaşu de Jos, intitulat „Ansamblul Folcloric Comorile Arpasului”. Din respectivul ansamblu, pe lângă copiii de vârstă şcolară din Arpaşu de Jos fac parte şi mulţi copii din Nou Român:  Achim Geanina, Radu Denisa, Telea Adriana, Nicodin Iulia, Radu Georgiana, Koşa Maria, Radu Delia, Achim Paul, Nicodin Darius, Radu Maria, şi Radu Octavian.
Grupul a fost înfiinţat în urmă cu câţiva ani, la iniţiativa doamnei învăţătoare Livia Pavel, cu susţinerea dl. director Gheorghe Rogozea, având ca instructori pe inimoşii Alessia şi Ovidiu Sas de la Ansamblul profesionist Junii Sibiului. După o muncă susţinută şi după eforturi depuse în urma repetiţiilor îndelungate, au început să apară şi rezultatele. Copii au obţinut numeroase premii la  concursurile şcolare de profil, precum şi la alte spectacole, fiind apreciaţi pe toate scenele pe care au dansat.
Spectacolul a reprezentat o adevărată surpriză pentru oamenii din satul nostru, căci în ultimii ani evenimentele culturale desfăşurate în Căminul Cultural din Nou Român au fost extrem de rare. Cei mai încântaţi au fost bineînţeles părinţii şi bunicii protagoniştilor de pe scenă. Spectacolul a fost recompensat cu numeroase aplauze din partea celor aflaţi în sală, profesorii coordonatori ai dansatorilor promiţând că vor mai participa şi cu alte prilejuri la evenimente culturale desfăşurate la Nou Român.
Pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin


10 Martie 2013 – Serbare de ZIUA MAMEI la Nou Român

Duminică, 10 martie 2013, la sediu Centrului cultural – Educaţional pentru Copii şi Tineret „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna - Mitropolitul Transilvaniei”, copiii implicaţi în activităţile catehetice şi educative desfăşurate în satul nostru au oferit o frumoasă surpriză  acelor care i-au născut şi crescut. Invitate au fost mamele, bunicile dar şi toate celelalte femei din sat, căci copiii au pregătit un frumos program de cântece şi poezii dedicate mamelor şi Primăverii.
Reprezentaţia a fost răsplătită cu vii aplauze, părinţii petrecând alături de copiii lor (şi acest lucru e cu adevărat cel mai important) câteva momente de neuitat.
         Pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin

Serbarea de Crăciun la Nou Român

  
Urmând tradiţiei statornicite în vremea din urmă, Parohia Ortodoxă Nou Român a organizat şi în anul  2012 mult aşteptata Serbare de Crăciun. Astfel, după amiaza celei dintâi zi a Sărbătorii Naşterii lui Hristos a fost dedicată celor mai mici dintre credincioşi, copiilor.
Marţi, 25 Decembrie 2012, după oficierea Vecerniei Mari în biserica parohială  cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, copiii ce frecventează cursurile proiectelor catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala” au susţinut un frumos program artistic.
Programul a debutat cu punerea în scenă a scenetei religioase numite „Târgul de Crăciun”.
A urmat apoi reprezentaţia Grupei de copii de la Grădiniţa din sat, coordonaţi fiind de domnişoara educatoare Ella Nanaşi. Micuţii au înduioşat pe cei prezenţi, răpind zâmbetele şi aplauzele tuturor.
S-au intonat apoi colinde şi fiecare copil  a rostit o poezie sau cântecel, pe măsura vârstei, însă toate specifice sărbătorilor de Crăciun şi de iarnă.
În încheiere, toţi copiii au primit daruri, fiind răsplătiţi micuţii care frecventează sfintele slujbele şi cursurile catehetice, însă n-au fost uitaţi nici ceilalţi copii din sat ori nepoţeii veniţi la bunici în vacanţă.
Cu sprijinul unor credincioşi inimoşi, şi prin  implicarea preotului paroh, anul acesta s-au oferit un număr de 62 de pungi de cadouri, dintre care 15 pungi au fost primite din partea companiei Siemens Sibiu. 
               Pr. paroh Ivănuşcă Liviu - Florin

marți, 18 decembrie 2012Cinstirea sfântului protector al Centrului pentru Copii şi Tineret de la Nou RomânÎn data de 30 noiembrie 2012 a fost prăznuit pentru prima oară  hramul   „Centrului Cultural - Educaţional pentru copii şi tineret Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei” de la Nou Român. În cinstea marelui mitropolit, preotul paroh împreună cu copii participanţi la activităţile educative au săvârşit  în cadrul respectivului edificiu Acatistul Sfântului Ierarh.  S-a organizat apoi  prezentarea unei scurte sesiuni de referate despre sfântul Ierarh transilvănean şi despre Sfântul Andrei, Apostolul românilor, iar apoi s-a desfăşurat un concurs de desene specifice perioadei sfintelor sărbători de iarnă.

Pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin


vineri, 2 noiembrie 2012

Au început activităţile desfăşurate în cadrul Centrului Cultural - Educaţional pentru copii şi Tineret

Luna Octombrie a reprezentat cea dintâi lună în care s-au desfăşurat activităţile cu copiii în noua locaţie, cea  a Centrului Cultural – Educaţional amenajat cu ajutorul Primăriei Arpaşu de Jos în clădirea fostei Şcoli Generale de la Nou Român.
Pentru început copii interesaţi au putut participa la următoarele activităţi:

Sâmbăta:
ora 15 – Cercul de Limba Engleză ( coordonator: prof. Monica Danbratu)
Ora 16 – Cercul de Matematică ( coordonator : Anca Danbratu)  

Duminica:
Ora 15 – „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala” ( coordonator : pr. Ivănuşcă Liviu Florin
Ora 16 – Cercul de  Limba şi Literatura Romănă (coordonator: dna preoteasă Ivănuşcă Loredana)

Pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin

Premierea copiilor din Nou Român în cadrul Proiectului “Alege Şcoala”

În Parohia Ortodoxă Nou Român se desfăşoară două proiecte educaţionale adresate celor mai mici dintre credincioşi: “Hristos împărtăşit copiilor” şi  „Alege Şcoala”. Cel dintâi proiect este adresat tuturor micuţilor, pe când în cadrul celui de al doilea proiect, fiecare parohie n-a putut înscrie mai mult de 9 – 10 copii.
Obiectivul general al proiectului „Alege Şcoala!” îl constituie prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi prevenirea delincvenţei juvenile prin dezvoltarea unor soluţii alternative de tip „şcoala de duminică”.
Cele mai importante activităţi ale proiectului „Alege Şcoala” au fost : stagiul de formare pentru preoţii participanţi, o tabără creştină  la care să participe câte trei copii din fiecare parohie ( trei eleve din Nou Român au participat la Tabăra de la Tismana în anul 2011) şi Concursul de creaţie adresat tuturor copiilor participanţi. La Concursul de creaţie cu tema „Şcoala Mea” au participat şi cei zece copii din Nou Român, la secţiuni precum Eseu, Poezie, Interviu, Pictură.
Duminică, 28 octombrie 2012, eforturile micuţilor au fost răsplătite, preotul paroh Ivănuşcă Liviu Florin oferind copiilor darurile primite din partea Patriarhiei Române: câte o diplomă şi un ghiozdan pentru fiecare.
Elevii participanţi au fost următorii: Achim Darius, Achim Geanina, Achim Paul, Telea Adriana, Nicodin Darius, Nicodin Iulia, Koşa Maria, Radu Denisa, Radu Georgiana, Radu Maria.

Pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin

joi, 18 octombrie 2012Copiii din Nou Român în vizită la Sibiu


Sâmbătă, 13 octombrie 2012, copiii din Nou Român au răspuns invitaţiei făcute de Fundaţia „ Ucos, Un copil – O speranţă” din Sibiu şi au făcut o vizită micuţilor pe care organizaţia respectivă îi are în grijă. Sunt copii care suferă de probleme grave, dizabilităţi şi handicapuri severe şi cărora specialiştii din cadrul Ucos încearcă să le ofere ajutorul spre ameliorarea stării fizice şi psihice, în vederea integrării şcolare şi sociale.
Excursia a fost organizată de Parohia Ortodoxă Nou Român, cu sprijinul Şcolii Gimnaziale ‘”Vasile Cucu -  Paltin”’din  Arpaşu de Jos, cei 18 copii fiind însoţiţi de pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin, dna profesoară de Religie Ştefania Stoian şi dna preoteasă Ivănuşcă Loredana.
A fost o experienţă reuşită, deosebit de impresionantă pentru copii, care au dat dovadă de bună creştere şi aleasă calitate sufletească, înconjurându-i cu mare dragoste pe cei bolnavi, jucându-se împreună cu aceştia şi alinându-le pentru câteva clipe suferinţele.
Excursia a continuat apoi, cu o vizită la Grădina Zoologică  şi la Muzeul Satului din Pădurea Dumbrava, precum şi cu savurarea unei delicioase pizze la un local din oraş.

Pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin

vineri, 5 octombrie 2012Maslu de Obşte şi inaugurarea “Centru Cultural – Educaţional pentru Copii şi Tineret” de la Nou Român

Duminică, 30 septembrie 2012, a avut loc în parohia noastră slujba Sfântului Maslu de Obşte oficiat de un sobor de 9 preoţi avându-l în frunte pe părintele protopop Vasile Gafton. Alături de acesta au mai slujit pr. Lucian Bunea (Arpaşu de Sus), pr. Liviu Dobrin (Arpaşu de Jos), pr. Andrei Todârcea (Scorei), pr. Vasile Davidoiu (Poieniţa), pr. Cezar Bulgariu (Cârţa)  , pr. Alexandru Copăcianu (Săsăuş), pr. Marius Bela (Cârţişoara) şi pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin.
 După săvârşirea slujbei în locaşul sfintei biserici, cei prezenţi au pornit în procesiune religioasă cu prapori şi icoane spre clădirea fostei Şcoli Generale din sat,  clădire cedată de Primăria Arpaşu de Jos, la cererea preotului paroh, spre folosinţa Parohiei Ortodoxe din Nou Român, pentru ca aici să se desfăşoare activităţile catehetice şi extra-şcolare pe care Parohia le-a desfăşurat până acum în locaşul sfintei biserici sau la Biroul parohial, precum şi pentru alte activităţi ce vizează viaţa întregii comunităţi din sat .

În respectiva locaţie, cu sprijinul Primăriei Arpaşu de  Jos  şi a Şcolii Gimnaziale ‘”Vasile Cucu -  Paltin”’din  Arpaşu de Jos a fost înfiinţat Centru  Cultural – Educaţional pentru Copii şi Tineret “Sfântul Ierarh Andrei Şaguna - Mitropolitul Transilvaniei”. În acest Centru se vor desfăşura de acum cursurile catehetice din cadrul proiectului “Hristos împărtăşit copiilor”, activităţile din cadrul proiectului “Alege Şcoala”, se vor preda cursurile de pictură din cadrul Cercului de pictură “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”( coordonat de dna preoteasă Maria Codrea), se vor face repetiţiile Corului de copii din sat, se vor oferi gratuit meditaţii la materii precum Limba şi Literatura Română, Limba Engleză, Matematică, precum şi alte activităţi distractiv – recreative.
Rugăciunea de binecuvântare a lucrărilor a fost rostită de preotul protopop Vasile Gafton, totodată fiind sfinţită şi –o nouă troiţa pe care preotul paroh a ridicat-o spre  închinare  în faţa Centrului  Cultural – Educaţional. 
 Pr. Paroh Ivanuşcă Liviu Florin

Aspecte de la ultimele lucrări efectuate la Centru Cultural - Educaţional

 Montarea  noi podele


 Faţada înainte de zugrăvire Montarea lămpilor, prizelor, întrerupătoarelor

Ultimele retuşuri la faţadă
 Turnarea soclului pentru troiţăLa curăţenie au participat şi copiii din sat

 Centrul, gata de a-şi primi oaspeţiiRugăciuni la început de an şcolarDuminică, 16 septembrie 2012, cu o zi înaintea începerii oficiale a cursurilor anului şcolar 2012 – 2013, locaşul sfintei biserici din Nou Român a fost plin de copilaşi şi elevi veniţi să se roage  pentru sănătate şi spor la învăţătură şi să primească binecuvântarea Bunului Dumnezeu. După oficierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a citit rugăciunea de la începutul anului şcolar, iar apoi a sfinţit icoanele pe sticlă pe care copiii din Nou Român le-au realizat în această vară sub îndrumarea doamnei preotese Codrea Maria de la Ucea de Sus. Totodată au fost sfinţite şi celelalte icoane pe care copii din Ucea de Sus, Victoria sau alte localităţi le-au realizat sub coordonarea doamnei preotese, mulţi dintre aceşti copii însoţind-o cu acest prilej la Nou Român.

În încheiere preotul paroh a mulţumit doamnei preotese Codrea Maria pentru grija arătată copiilor de la Nou Român, iar  doamna preoteasă le-a acordat diplome micuţilor ucenici. Totodată s-a hotărât înfiinţarea Cercului  de pictură „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” ce va funcţiona în cadrul „Centrul Cultural Educaţional pentru Copii şi Tineret” de la Nou Român.

 Pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin

miercuri, 8 august 2012Premierea copiilor din Nou RomânDuminica, 22 iulie 2012, după oficierea Sfintei Liturghii, în Parohia Ortodoxă Nou Român, Protopopiatul Ortodox Avrig, a avut loc premierea copiilor care au participat de-a lungul anului şcolar 2011 -2012 la cursurile desfăşurate în această parohie în cadrul proiectelor catehetice naţionale „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala”.
La orele de învăţătură din Nou Român participă elevii din sat, însă, nu de puţine ori, acestora li s-au adăugat frăţiori mai mici sau mai mari, sau chiar alţi elevi ce, la sfârşit de săptămână, au poposit în Nou Român la rude sau bunici.
Duminică, 22 iulie 2012, după ce copiii, îmbrăcaţi în frumosul strai naţional tradiţional, au susţinut în faţa părinţilor, bunicilor şi celorlalţi credincioşi, un frumos program de cântece şi poezii religioase, au fost premiaţi un număr de 16 de elevi din sat, copiii primind diplome şi dulciuri.
În încheiere, preotul paroh a mulţumit copiilor şi părinţilor pentru implicare, a prezentat tuturor celor prezenţi stadiul lucrărilor ce se execută la „Centru cultural şi educaţional pentru copii şi tineret”, ce va fi inaugurat în Nou Român în curând, şi totodată a anunţat că „premiul cel mare” pentru micuţii din sat va fi o excursie la cele mai importante obiective religioase şi turistice de la Sibiu, excursie ce va fi sponsorizată de parohie.
Preot paroh Ivănuşcă Liviu Florin


Centrul Cultural –Educaţional pentru Copii şi Tineret

Starea iniţială a salii

Sala, după ce s-a făcut curăţenie

Tavanul înainte de reparaţie

Tavanul după reparaţie


Podeaua veche , putrezită si aşezată pe pământ
Dupa ce s-a izolat şi s-a turnat placă de beton

S-au reparat geamurile, s-a montat o uşă nouă de acces, direct din stradă


Apoi s-au zugrăvit frumos pereţii


             Cu bunăvoinţa şi implicarea consistentă a factorilor de conducere din Primăria Arpaşu de Jos, în luna mai a acestui an, au început lucrările de amenajare a unei săli de clasă de la Şcoala din sat, spaţiu în care urmează să fie organizat un  „Centrul Cultural –Educaţional” pentru copiii şi tineretul din Nou Român.
Este punerea in aplicare a unei iniţiative personale mai vechi, iniţiativă pentru care ne-am zbătut in decursul ultimilor 2 ani, alături fiindu-mi părinţii copiilor din sat şi membrii Consiliului Parohial.

În acest scop, am întreprins mai multe acţiuni, dintre care amintim: redactarea unui proiect, înaintat spre aprobare Primăriei Arpaşu de Jos, strângerea semnăturilor de susţinere de la toţi părinţii din sat, susţinerea necesităţii înfiinţării Centrului educaţional în şedinţa Consiliului Local, cerând sprijin financiar şi atrăgând atenţia conducerii Primăriei asupra soartei întregii clădiri a Şcolii Generale din satul nostru. Şi, iată, cu voia şi cu ajutorul Bunului Dumnezeu, lucrurile s-au urnit spre rezolvare, având promisiuni şi de mai bine.

Pe această cale, le mulţumesc tuturor celor care au înţeles iniţiativa noastră şi ne-au susţinut, dar mai ales celor din Primărie pentru susţinerea financiară şi calitatea lucrărilor (cel puţin până la momentul scrierii acestor rânduri.) .
Lucrarile continua. Să fie într-un ceas bun !
Pr. paroh Ivănuşcă Liviu - Florin


miercuri, 28 decembrie 2011Crăciunul copiilor la Nou Român
         Urmând tradiţiei din ultimii ani, după amiaza celei dintâi zi a Sărbătorii Naşterii lui Hristos a fost dedicată la Nou Român celor mai mici dintre credincioşii acestei parohii. Părinţi, bunici, rude, credincioşi din sat, cu toţii au fost invitaţi la Serbarea de Crăciun organizată în sfânta biserică cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de copiii ce frecventează cursurile proiectelor catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala”.         Programul a debutat cu punerea în scenă a scenetei religioase a „Irozilor”, urmată de intonarea unui grup de colinde tradiţionale. Copiii au reuşit apoi să-i impresioneze pe cei prezenţi, fiecare rostind o poezie sau cântecel, pe măsura vârstei, însă toate specifice sărbătorilor de Crăciun şi de iarnă.        În încheiere, au fost răsplătiţi cu daruri copiii care frecventează sfintele slujbele şi cursurile catehetice, însă n-au fost uitaţi nici ceilalţi copii din sat ori nepoţeii veniţi la bunici în vacanţă, cu sprijinul unor credincioşi inimoşi şi implicarea preotului paroh, oferindu-se un număr de 50 de pungi de cadouri, cărţi religioase şi de cultură generală precum şi iconiţe.
         Pr. paroh Ivănuşcă Liviu - Florin

uni, 7 noiembrie 2011„Ce pot face două mâini dibace ” sau „Păstraţi curăţenia la locul de … joacă !”Sâmbătă, 5 noiembrie, după efectuarea cursurilor catehetice desfăşurate în cadrul Proiectelor „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala”, însoţit de copiii prezenţi am mers la locul de joacă special amenajat pentru aceştia în faţa Căminului Cultural din sat.
Împreună cu aceşti micuţi inimoşi am dat o nouă înfăţişare acestui spaţiu de joacă, strângând toate mizeriile ce se adunaseră acolo de multă vreme.
Felicitări tuturor copiilor!
Imaginile vorbesc de la sine.
Pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin


Sâmbătă, 24 Septembrie 2011, reluarea cursurilor catehetice în Parohia Ortodoxă Nou Român


Un număr de 16 şcolari din Nou Român au participat sâmbătă, 24 septembrie 2011, la primul curs din anul catehetic 2011 -2012. S-au reluat astfel întâlnirile săptămânale prilejuite de desfăşurarea la Nou Român a proiectelor catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala”.
Dacă în anii trecuţi accentul s-a pus mai ales pe aspectul biblic şi moral ale lecţiilor cuprinse în Ghidurile catehetice „Hristos împărtăşit copiilor”, anul acesta ne propunem să subliniem aspectul liturgic şi să învăţăm cât mai multe rugăciuni şi cântări bisericeşti.
Pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin


joi, 8 septembrie 2011

Trei eleve din Nou Român au participat la Tabăra de creaţie „Licăr de lumină” de la TismanaÎncepând cu data de 20 iunie 2011, în cele 12 săptămâni ale Vacanţei şcolare de vară, 4600 de copii au beneficiat de taberele de creaţie “Licăr de lumină” organizate în cadrul proiectului catehetic naţional „Alege Şcoala! ”.
Copiii din toate colţurile ţării au participat la atelierele de creaţiedesfăşurate în patru locaţii din ţară: Centrul Cultural – Pastoral “Sfântul Daniil Sihastrul” – Durău, Centrul Social-Cultural “Sf. Ilie” – Miclăuşeni, Complexul turistic Sfântul Nicodim – Tismana şi Centrul Social-Pastoral„Sfânta Cruce”, Mânăstirea Caraiman – Buşteni.
Copiii au participat la activităţi de creaţie (desen, colaj, compuneri şi eseuri, pictură, ect.) dar şi de dezvoltare a unor abilităţi practice. Prin acestea copiii şi-au dezvoltat creativitatea, sensibilitatea estetica dar şi motivaţia de a continua şcoala.
Din partea Parohiei Ortodoxe Nou Român au participat în perioada 21- 27 august 2011 la Tabăra de creaţie „Licăr de lumină”, desfăşurată la Complexul turistic Sfântul Nicodim – Tismana, trei eleve: Achim Geanina, Koşa Maria şi Radu Denisa.
Cele trei fete s-au descurcat foarte bine, primind pe lângă Diplomele de Participare, un Premiu de Excelenţă şi un Premiu Special. ( Sincere felicitări , fetelor! )
Ce este proiectul „Alege Scoala!”?
Desfăşurat în cadrul unui parteneriat între Patriarhia Română şi Fundaţia World Vision România, proiectul „Alege Scoala!” are ca scop principal prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii dar şi prevenirea delicvenţei juvenile, prin dezvoltarea unor soluţii alternative de tip “şcoala de duminică”.
Activităţile principale din proiectul „Alege Şcoala!” cuprind:
- sesiuni de formare de formatori (pregătirea a peste 3000 de preoţi şi profesori de religie care să lucreze apoi cu copiii, în calitate de formatori)
- sesiuni de cateheză pentru cel puţin 28.000 copii
- concursuri naţionale anuale pe teme religioase
- tabere de creaţie adresate copiilor
Pr.paroh Ivănuşcă Liviu Florin


 Concursul naţional de creaţie „Copilul în familie”
                            la Nou Român


În cadrul Concursului Naţional de Creaţie „Copilul în familie”, copiii cu vârste cuprinse între 10 si 16 ani din Patriarhia Română au fost invitaţi să exprime modul în care se reflectă în viaţa lor propriul botez.
Din partea Parohiei Ortodoxe Nou Român au participat lucrările a treidintre copiii ce participă in mod activ la activităţile desfăşurate sâmbătă de sâmbătă în cadrul proiectelor catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala”:Telea Adriana, Radu Denisa şi Achim Geanina. Lucrările lor au fost  apreciate de juriul de specialitate, ocazie cu care le felicităm şi noi sincer, şi le dorim ca Bunul Dumnezeu să le aibă în paza Sa.
Botezul –„ Poarta” de intrare în Biserică

Copiii sunt bucuria şi temelia unei familii. Venirea pe lume a unui copil este un moment unic în viaţa acelei familii. Alt moment de neuitat este ceremonia de botez a acelui copil.
 Prin botez copilul este iertat de păcatul strămoşesc şi astfel i se deschide poarta de intrare în Sfânta Biserică. Sfântul Botez ne arată cum „omul cel vechi” moare păcatului şi învie „omul cel nou, căci apa botezului omoară şi învie simultan. Botezul este simbolul împăcării dintre Dumnezeu şi oameni
 Naşul este părintele sufletesc al celui nou botezat. El ţine în braţe pruncul rostind Credeul. Naşul este dator să aibă grijă de fiul său spiritual, dar şi finul este dator să îl asculte şi să îl respecte.
Pruncul se afundă de 3 ori în cristelniţă, zicându-se : „Botează-se robul lui Dumnezeu (Numele), în numele Tatălui, Amin,  şi al Fiului, Amin,  şi al Sfântului Duh, Amin, acum şi pururea şi în vecii vecilor , Amin.                        
Apoi se face Mirungerea şi copilul primeşte prima Împărtăşanie.                        
Prin cele 3 Sfinte Taine ( Botez, Mirungere, Împărtăşanie), pe care le-am primit la o vârstă fragedă, am primit şi eu harul divin, care m-a ajutat să cresc sănătoasă şi să fiu bucurie părinţilor mei.          
Dar, la rândul meu, şi eu sunt conştientă că, pe lângă „ajutorul de sus”, trebuie să particip prin contribuţia mea. Trebuie să fiu ascultătoare faţă Dumnezeu şi faţă de părinţi.. Trebuie să devin un bun creştin, să merg la Sfânta Biserică şi să-mi iubesc mult părinţii.
Sfântul Botez mi-a deschis poarta spre Împărăţia lui Dumnezeu, şi eu îmi doresc din tot sufletul să săvârşesc toate faptele bune şi să fiu un bun creştin, ca să fiu pe plac lui Dumnezeu.
 Telea Adriana, clasa a V-a, Nou Român


                 Botezul – Începutul Mântuirii

Botezul este Sfânta Taină prin care oamenii se unesc cu Hristos şi devin membrii ai Bisericii Sale.
Botezul se mai numeşte şi „baia naşterii din nou”, pentru că spală păcatul celui ce se botează şi îi dăruieşte o viaţă nouă cu Dumnezeu în Biserică
Botezul se săvârşeşte în biserică de către preot.
După sfinţirea apei şi alte rugăciuni, se afundă pruncul de trei ori în apă zicându-se: „“Botează-se robul lui Dumnezeu (Numele) În numele Tatălui, Amin, şi al Fiului, Amin, şi al Sfântului Duh, Amin; acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin”.
Pruncii sunt însoţiţi la Botez de naşii lor, care mărturisesc pentru finii lor credinţa în Dumnezeu.
Imediat după Sfântul Botez copiii mai primesc încă două Taine: Mirungerea şi Sfânta Împărtăşanie.
Prin acestea am primit şi eu harul divin, care m-a ajutat să cresc mare şi sănătoasă.
Acest har divin lucrează însă, doar dacă  şi eu particip cu credinţa şi faptele cele bune. Prin participarea la Sfânta Biserică, la orele de Religie şi la „Hristos împărtăşit copiilor” am învăţat că toţi copiii trebuie să devină nişte creştini buni, să fie cuminţi şi să-şi asculte părinţii. Acest lucru îl cere şi Sfânta Scriptură, căci cea de a Cincea Poruncă spune: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.”
Din păcate, sunt foarte rare  familii în care se practică o viaţă creştină în adevăratul sens al cuvântului. Casa ar trebui să constituie locul sfânt al copilului ( Biserica cea mică), lipsa icoanelor şi cărţilor religioase slăbind credinţa copilului.
Sfântul Botez mi-a oferit unirea cu Hristos şi harul divin. Pentru a câştiga mântuirea îmi doresc ca pe lângă harul divin ce se înmulţeşte prin Sfintele Taine să particip şi eu cu credinţa şi faptele mele bune.
  Radu Denisa, clasa a V-a, Nou Român
Botezul – unirea pruncului cu Hristos

Sfântul Botez este întâia Sfântă Taină şi uşa prin care se intră în Sfânta Biserică.
Botezul se face prin afundarea copilului în apă de trei ori, el simbolizând împăcare între Dumnezeu şi oameni prin moartea pe cruce. Prin botez, se imprimă în cel botezat „chipul lui Hristos” şi se şterg vina şi păcatul strămoşesc
Pentru că prunci nu-şi pot mărturisi credinţa creştină, 
Taina Botezului a fost aşezată de Mântuitorul Iisus Hristos prin cuvintele: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.
Biserica are ca garanţi pe naşii care devin părinţii spirituali ai celui nou botezat. Ei trebuie să fie buni creştini şi să aibă grija finului pe parcursul vieţii sale, să-l ducă regulat la biserică, să-l înveţe rugăciuni şi alte lucruri creştine.
Împreună cu Sfântul Botez am primit şi eu Mirungerea şi Sfânta Împărtăşanie. Acestea mi-au adus în suflet harul divin, ajutându-mă astfel să devin un bun creştin.
Sunt conştientă că, alături de ajutorul harul divin, trebuie să vin şi eu cu faptele mele bune, adică să fiu credincioasă, să mă rog, să merg la biserică, să-mi iubesc părinţi , să-i ascult şi să - i ajut.
Cele trei condiţii ale mântuirii sunt: harul divin, credinţa şi faptele bune. Dacă harul divin l-am primit prin Sfintele Taine, credinţa şi faptele bune sunt datorii pe care eu vreau să le împlinesc mereu.
Achim Geanina, clasa a VI-a, Nou Român
luni, 11 iulie 2011Sfârşit de an catehetic la Nou Român


Duminică, 10 iulie 2011, a avut loc în Parohia Ortodoxă Nou Român (Protopopiatul Avrig, jud. Sibiu) festivitatea de premiere organizată pentru a răsplăti eforturile micuţilor care pe parcursul anului şcolar 2010 - 2011 au participat la cursurile catehetice organizate în cadrul Proiectelor „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala”.
Activităţi catehetice destinate celor mici se desfăşoară la Nou Român începând din anul 2007, când preotul Paroh Ivănuşcă Liviu Florin a iniţiat „Ora de rugăciune şi învăţătură cu copiii”Reacţia copiilor şi a părinţilor a fost una favorabilă, întâlnirile având loc în fiecare sâmbătă după-amiază, la biserică sau la biroul parohial. Prima parte a programului o reprezenta citirea de către copii a Rugăciunii de Seară, a doua parte o constituia efectuarea unei scurte explicări a textului Evangheliei de a doua zi, iar a treia parte o reprezentau activităţile practice (poezii, cântece, pilde şi povestiri, discuţii libere, s.a.).
Începând cu anul 2009, fiind puse şi la dispoziţia preoţilor din Arhiepiscopia Sibiului Ghidurile catehetice „Hristos împărtăşit copiilor”, întâlnirile de sâmbătă seara de la Nou Român au urmat calea sau „metodul” propus de acestea.
În anul 2009- 2010 au fost parcurse toate temele, însă ţinând cont de faptul că preotul paroh a trebuit să lucreze cu copii de vârste diferite (de la clasa I până la clasa a VIII-a) accentul s-a pus mai ales pe partea biblică şi istorică a temelor. Prin urmare, în anul catehetic 2010 – 2011 am aprofundat mai ales aspectele morale şi liturgice ale lecţiilor respective.
La orele de învăţătură au participat elevii din sat, însă, nu de puţine ori, acestora li s-au adăugat frăţiori mai mici sau mai mari, sau chiar alţi elevi ce, la sfârşit de săptămână, au poposit în Nou Român la rude sau bunici.
Duminică, 1o iulie 2011, după oficierea Sfintei Liturghii, au fost premiaţi un număr de 26 de copii, printre aceştia număr­ându-se şi câţiva elevi din Sibiu şi Victoria, dar şi 4 preşcolari. După ce au susţinut un frumos program de poezii, răsplătit cu vii aplauze, copiii au primit diplome, cărţi cu conţinut religios şi şcolar, precum şi iconiţe.
În încheiere, preotul paroh a mulţumit copiilor şi părinţilor pentru implicare şi şi-a exprimat speranţa ca în toamnă cursurile să fie reluate într-o locaţie nouă, o sală ce va fi amenajată în clădirea vechii şcoli din localitate, având destinaţia de „Centru parohial pentru copii şi tineret”.
Preot paroh Ivănuşcă Liviu Florin
Nume şi prenume
7.05.
14.05.
21.05.
28.05.
04.06.
11.06.
18.06.
25.06.
Achim Darius

#


Geanina
#
#


#
#
#
#
Paul
#
#


Dumitraş Eduard
#Teodor
#Fogoroş Bogdan
#
#
#
#
Raul
#
#
#
#
Koşa Maria
#
##
#
#
Cristi


#
#
Nicodim Iulia#

#
#
#
Darius#

#
#
#
Radu Georgiana

#
#
#
#
#
#
#
Maria

#
#
#
#
#
#
#
Delia

#
#
#

#
#
#
Octavian

#
#
#

#
#
#
Alexandru

#


Denisa

#


#
#
#
#
SaboGabriela

#


Aniela
#
#


#
#
#
#
Silea Francesca
#

#

#
#
#
#
Giulia
#

#

#

#

Telea Adriana


#

Goia Andrei (SB)


#
#
Drăghici Maria Victoria)


#
Fiul nostru, Andrei Ioan, a implinit 2 anisori (24 iunie 2011)Ziua sa a fost sarbatorita, asa cum se cuvine, si in mijlocul micutilor ce participa la proiectele catehetice "Hristos impartasit copiilor" si "Alege Scoala" desfasurate in Parohia Ortodoxa Nou Roman

LA MULTI ANI!
DUMNEZEU SA VEGHEZE ASUPRA TA!Duminica Floriilor la Nou Român


„Atunci căpeteniile preoţilor şi cărturarii, văzând minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie şi I-au zis: „auzi ce zic aceştia?” Iar Iisus le-a răspuns: „da. Dar, oare, niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă?” ( Matei 21, 16 –Evanghelia Utreniei din Duminica Floriilor)

Nu întâmplător, Praznicul Intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este numit şi Duminica Floriilor, căci locuitorii Ierusalimului l-au întâmpinat pe Domnul Hristos cu flori în mănă şi ramuri de finic. Totodată, la început de primăvară, natura renăscută la viaţă ne întâmpină cu primele sale roade, cu primele sale flori.

            Dator este şi omul să-l întâmpine pe Dumnezeu cu roadele sale, iar roadele cele mai de preţ ale fiecăruia sunt proprii copii. Pe aceştia trebuie să-i crească şi să-i educe cât mai bine cu putinţă, dându-le şansa de a –l cunoaşte şi iubi pe Dumnezeu. În acest scop, un bun colaborator au părinţii în persoana preotului paroh, care prin cateheze şi celelalte activităţi întreprinse cu cei mici, îi familiarizează cu învăţătura de credinţă, le formează primele deprinderi duhovniceşti şi îi conduce cu tact pastoral spre unirea cu Hristos.

           Cuvântul rămâne mort dacă nu aduce roade în sufletul celui care-l ascultă. La fel, şi acele cunoştinţe dobândite de a lungul orelor de cateheză rămân nefolositoare, dacă nu duc la unirea cu Hristos, la Împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Său.

     Pentru a întâmpina cu sufletul cât mai curat Săptămâna Patimilor şi Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului, micuţii ce participă regulat laproiectele catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala” desfăşurate în Parohia Nou Român, s-au spovedit, iar mai apoi, după ce au participat la Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor, s-au împărtăşit cu emoţie din sfântul potir, primind Trupul şi Sângele Domnului.

        Prezenţa în număr mare a copiilor la sfânta Liturghie oficiată în sfânta noastră biserică ne-a făcut să retrăim cumva evenimentele petrecute acum două mii de ani, pe timpul Mântuitorului, căci acum, ca şi atunci, „din gura copiilor şi a celor ce sug s-a săvârşit laudă”
Pr. paroh Ivănuşcă Liviu Florin
MARȚI, 12 APRILIE 2011


Prezenţa copiilor la orele de rugăciune şi învăţătură desfăşurate în cadrul Proiectelor catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala”
Nume şi prenume
27.02.
5.03.
19.03.
26.03.
2.04. Excursie la Cârţa
9.04.
Achim Darius
#
#
#
#
#
#
Geanina
#
#
#
#
#
#
Paul
#
#
#
#
#
Bucureasa Marian
#
Drăgulescu Adelina
#
#
Dumitraş Eduard
#
#
Teodor
#
#
Fogoroş Bogdan
#
#
#
#
Raul
#
#
#
#
#
Koşa Maria
#
#
#
#
#
#
Miclea Anamaria
#
Nicodim Iulia
#
#
#
Darius
#
#
#
#
Radu Georgiana
#
#
#
#
#
Maria
#
#
#
#
Delia
#
#
#
#
#
#
Octavian
#
#
#
#
#
#
Denisa
#
#
#
#
#
SaboGabriela
#
#
#
#
#
#
Aniela
#
#
#
#
#
#
Silea Francesca
#
#
#
#
#
#
Telea Adriana
#
#
#
#
Goia Andrei (SB)
#
Turi Iza (Arpaşu de Sus)
#
Nandi (Arpaşu de Sus)
#

Pr. paroh Liviu Florin IvănuşcăDUMINICĂ, 3 APRILIE 2011

Copiii de la Nou Român în vizită la Cârţa
În după-amiaza zilei de sâmbătă, 2 aprilie 2011, un grup de 18 copii, ce frecventează cursurile proiectului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” de la Parohia Nou Român, au efectuat o plimbare cu bicicletele până în comuna vecină – Cârţa, însoţiţi fiind de preotul paroh Ivănuşcă Liviu Florin şi doamna preoteasă Ivănuşcă Loredana.
Primul popas al excursiei s-a făcut la „Troiţa de la Fântâniţa Noului”, unde copiii s-au închinat cu evlavie şi unde cei mai mici dintre excursionişti au luat o binemeritată pauză de respiro. Apoi, ... drum întins până la destinaţie.
Plimbarea la Cârţa a fost una rodnică, fiind încununată cu vizitarea a trei dintre cele mai importante instituţii ale comunei vecine: Şcoala Generală, Biserica Ortodoxă şi Biserica Evanghelică.
Însoţiţi de doamna directoare Turi Iuliana, care s-a dovedit a fi o gazdă foarte primitoare, micii excursionişti au vizitat toate sălile de clasă de la grădiniţă şi de la ciclurile primar şi gimnazial, precum şi sălile special amenajate pentru activităţile extracurriculare (pictură, teatru, muzică, dansuri), Biblioteca şi sala CDI (Centru de Documentare şi Informare).
Vizita a continuat apoi la Biserica ortodoxa cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, loc în care copiii au păşit sfios şi s-au rugat cu sufletul curat, aşa cum se cade unor micuţi creştini.
Ultimul popas a fost la Biserica Evanghelică şi la ruinele vechii mânăstiri cisterciene de la Cârţa, unde ghid ne-a fost preotul evanghelic Reger Michael. Acesta ne-a prezentat principalele părţi ale vechii biserici, reliefându-ne asemănările şi deosebirile dintre un locaş de cult evanghelic şi unul ortodox. Copiii au vizitat apoi si ruinele vechii mânăstiri cisterciene înfiinţată aici prin anii 1205-1206 de nişte temerari călugări francezi .
Spre seară copii s-au întors pe biciclete la Nou Român, puţin mai obosiţi, dar mult mai bucuroşi, căci pe lângă plusul de sănătate au văzut locuri noi şi au dobândit informaţii binevenite, de natură istorică, religioasă şi culturală.
Preoteasa Ivănuşcă Loredana
 luni, 21 februarie 2011

Prezenţa copiilor la orele de rugăciune şi învăţătură desfăşurate în cadrul proiectelor „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala

Nume şi prenume
15.01.
22.o1
29.01.
6.02.
12.02.
19.02.
Achim Darius
#
#
#
#
#

Geanina
#
#
#
#
#
#
Paul

#
#
#


Dinu Sergiu

#
#Dumitraş Eduard


#Teodor


#Koşa Maria

#
#
#

#
Cristi#


Nicodin Iulia
#
#
#
#
#
#
Darius
#
#
#
#
#
#
Radu Georgiana
#
#
#
#

#
Maria

#
#
#

#
Delia
#
#
#
#
#
#
Octavian
#
#
#
#
#
#
Denisa

#
#
#


Sabo Gabriela
#
#
#
#
#
#
Aniela
#
#
#
#
#
#
Silea Francesca
#
#

#
#
#
Giulia

##
Telea Adriana
#
#
#
#
#
#
Beca Delia (SB)


#Stănuleţ Diana (SB)


#Pr. paroh Ivanusca Liviu Florin


miercuri, 29 decembrie 2010

Bucuria Crăciunului la Nou Român


        Şi în acest an, în cea dintâi zi a sărbătorii Naşterii lui Hristos, la ceas de Vecernie, în biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Nou Român, judeţul Sibiu, s-a făcut mare bucurie celor mai mici dintre noieni. Au fost răsplătiţi cu daruri copiii care participă în mod regulat la sfintele slujbele şi la cursurile proiectul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, însă Moşu’, în bunătatea sa, n-a uitat nici de ceilalţi copii din sat ori de nepoţeii veniţi la bunici în vacanţă, având un dar pentru fiecare. Prin implicarea nemijlocită a preotului paroh şi cu sprijinul unor credincioşi inimoşi au fost oferite copiilor icoane şi 50 de pungi de cadouri.

          Pe de altă parte, şi cei mici au fă­cut tot posibilul ca să se arate vrednici de aceste daruri, încântând pe toţi cei prezenţi prin susţinerea unei frumoase serbări de Crăciun, ale cărei principale piese le-au reprezentat: sceneta religioasă „Irozii”, rostirea poeziilor de iarnă şi Crăciun şi intonarea unor preafrumoase colinde româneşti.

miercuri, 1 decembrie 2010

Proiectul educaţional „Alege Şcoala” se va desfăşura şi în Parohia Ortodoxă Nou Român


       Unul dintre proiectele care vor fi implementate în scurt timp şi în parohia noastră, în continuarea proiectului „Hristos împărtăşit copiilor“, este proiectul educaţional „Alege şcoala“. Acesta se va desfăşura pe parcursul a trei ani şi va avea drept scop prevenirea şi combaterea fenomenului de abandon şcolar, precum şi rezolvarea cazurilor de delincvenţă juvenilă, prin organizarea la nivel parohial a programului de catehizare „Şcoala de duminică“.
       Prin acest proiect Patriarhia Ortodoxă Română urmăreşte să ajute cel puţin 18.000 de copii, atât din mediul rural, cât şi urban, inclusiv de etnie romă, cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani, care vor beneficia de sprijin pentru a nu abandona şcoala. În afară de participarea la „Şcoala de duminică“, copiii vor lua parte la concursuri şi tabere de creaţie cu caracter educativ şi catehetic, ei urmând să fie selectaţi după criterii bine stabilite.
        Pr paroh Ivanusca Liviu Florin

luni, 20 septembrie 2010

18 Septembrie 2010 – reluarea cursurilor catehetice în Parohia ortodoxă Nou Român

     Ziua de sâmbătă, 18 septembrie 2010, a prilejuit în Parohia ortodoxă Nou Român reluarea întâlnirilor săptămânale dintre preotul paroh şi cei mai tineri credincioşi ai satului, întâlniri desfăşurate în cadrul proiectului naţional catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”.

Pr. Paroh Ivănuşcă Liviu Florin


Marți, 29 iunie 2010

SFÂRŞIT DE AN CATEHUMENAL ÎN PAROHIA NOU ROMÂN

          Duminică, 27 iunie 2010, a avut loc în Parohia noastră premierea copiilor care au participat de-a lungul anului catehumenal 2009 – 2010 la orele de rugăciune şi de învăţătură desfăşurate în cadrul proiectului naţional creştin ”Hristos împărtăşit copiilor”.

             Tradiţia catehezelor din Postul Mare
            Părinţii copiilor de azi îşi aduc aminte cu deosebită plăcere că, pe când erau copii, participau în fiecare seară din Postul Paştelui la slujbele de seară. Erau atraşi mai ales de faptul că, înainte de a începe sfânta slujbă, timp de jumătate de oră părintele paroh îi aduna pe toţi copiii din sat, vorbindu-le despre cele sfinte. Sunt lucruri pe care nu le-au uitat până azi, şi cred că nici nu le vor mai uita vreodată.
       Acelaşi obicei bun era şi-n Postul Crăciunului, de data aceasta preotul paroh ocupându-se cu precădere de învăţarea unor cântări religioase, dar mai ales al minunatelor colinde româneşti. Părintele Gheorghe Streza (fost preot paroh la Nou Român, azi preot slujitor la Catedrala din Sibiu) mărturisea cu plăcere că la plecarea sa din parohie (acum 20 de ani) membrii corului şi copiii de la acea vreme- învăţaseră nu mai puţin de 55 de cântări şi colinde.

                       Ultimii trei ani
                 La venirea în parohie, acum aproape 4 ani de zile, având şi experienţa anilor de profesorat, am dorit ca una dintre priorităţile mele să fie grija faţă de cei mai tineri dintre credincioşii parohiei şi anume copiii. În acest scop, încă începând din anul 2007, am iniţiat „Ora de rugăciune şi de învăţătură”. Reacţia copiilor şi a părinţilor a fost una favorabilă. Întâlnirea avea loc în fiecare sâmbătă după-amiază, la biserică sau la biroul parohial, activităţile fiind structurate pe trei nivele. Prima parte o reprezenta citirea de către copii a Rugăciunii de Seară, a doua o constituia efectuarea unei scurte explicări a textului Evangheliei de a doua zi, iar a treia parte o reprezentau activităţile practice (poezii, cântece, pilde şi povestiri, discuţii libere).
           Începând cu anul 2009 au fost puse şi la dispoziţia preoţilor din Arhiepiscopia Sibiului Ghidurile catehetice „Hristos împărtăşit copiilor”. Pornind de la această dată, întâlnirile cu copiii de sâmbăta seara au urmat cale sau ‚metodul” propus de acestea. În anul 2009- 2010 au fost parcurse toate temele, însă ţinând cont de faptul că a trebuit să lucrez cu copii de vârste diferite ( de la clasa I până la clasa a VIII-a) accentul s-a pus mai ales pe partea biblică şi istorică a temelor propuse, rămânând ca în anul următor să fie aprofundate şi aspectele morale şi liturgice ale lecţiilor respective.

Duminică, 27 iunie 2010, pentru hărnicia şi străduinţa lor, copiii şi-au primit răsplata. Au fost premiaţi un număr de 22 de elevi, aceştia primind diplome, cărţi cu conţinut religios şi cărticele de rugăciuni. Copii au prezentat celor prezenţi în sfântul locaş un frumos program de poezii, răsplătit cu vii aplauze.

Sfinţirea clădirii pentru dispensar

În aceeaşi zi, duminică, 27 iunie 2010, a avut loc în Parohia Nou Român şi slujba de sfinţire a clădirii dispensarului din sat. Vechiul amplasament n-a mai primit în urmă cu doi ani aprobarea autorităţilor de sănătate întrucât nu îndeplinea toate exigenţele. Între timp, cu sprijinul fondurilor puse la dispoziţie de către Primărie, vechea clădire a fost reabilitată, camerele au fost recompartimentate şi dotate cu cele necesare. La slujba de sfinţire săvârşită de părintele paroh au participat dl. primar Bucur Mircea, dl. doctor Morariu Silviu, precum şi numeroşi credincioşi.

Pr. Paroh Ivănuşcă Liviu Florin Luni, 26 iunie
Maine, 27 iunie, premierea copiilor care au participat la orele de cateheza
          Azi, 26 iunie, ora 17, in locasul sfintei biserici a avut loc repetitia pentru ceea ce noi am numit "serbarea de sfarsit de an catehetic".
           Cei ce au participat in parohia noastra, sambata de sambata, la orele Prioectului catehetic natioanal " Hristos impartasit copiilor" vor fi rasplatiti de catre preotulparoh maine, duminica, 27 iunie. Copii vor primi diplome, carti cu continut religios si carticele de rugaciuni.
         Pr. paroh Ivanusca Liviu FlorinNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu